Nowe historie 1. Ustanawianie historii

pod redakcją Agaty Adamieckiej-Sitek, Doroty Buchwald i Dariusza Kosińskiego

Wydawnictwo: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2010

W przekonaniu, że polska historia teatru potrzebuje nowego impulsu, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego we współpracy z Katedrą Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizował konferencję zatytułowaną „Ustanawianie historii. Historia teatru jako kreacja” (Warszawa 23-25 listopada 2009), rozpoczynając w ten sposób realizację programu o nazwie „Nowe historie – ku pluralizmowi metodologicznemu w historii teatru”. Jego zasadniczym celem jest wzbogacenie polskiej historii teatru w jej aspekcie metakrytycznym i metodologicznym. Książka niniejsza jest pokłosiem otwierającej program konferencji. (ze wstępu)

POLECONE EKSPRESEM

 • Przez teatr – poza teatr
 • Książe. Hamlet Juliusza Osterwy
 • Reduta jako mistyczne zwierciadło świata
 • Konteksty. Polska Sztuka Ludowa
 • Pamięć Reduty. Osterwa, Limanowski, Grotowski
 • My i nasze Siedliska
 • Słowo i gest
 • Etos życia – etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu – aktorze
 • Etos życia – etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu – aktorze. Część II
 • Wykłady o teatrze/Лекції про театр
 • Spalić dom. Rodowód reżysera
 • Ciało poetyckie. Nauczanie twórczości teatralnej
 • „Książę Niezłomny”. Studium i rekonstrukcja spektaklu Jerzego Grotowskiego i Tea
 • Teatr Danuty Michałowskiej. Od Króla-Ducha do Tryptyku rzymskiego
 • Rena Mirecka. Teatr człowieczy. Maciej Stawiński: 30 fotografii z lat 1980–201
 • Nowe historie 1. Ustanawianie historii
 • Antygona, Hamlet, Tobiasz dla Teatru Społecznego
 • Raptularz kijowski