Agnieszka Wójtowicz

Od „Orfeusza” do „Studium o Hamlecie”. Teatr 13 Rzędów w Opolu (1959–1964)

Redakcja Janusz Degler
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004

Autorka skromnie zapowiada, że to nie monografia pierwszego okresu twórczości guru nowoczesnego teatru, lecz tylko próba rekonstrukcji przedstawień jego opolskiego okresu, ale tak naprawdę jest to coś znacznie więcej. To także historia tamtych lat życia Opola - dzięki dokumentom cenzury, rozmowom z dziennikarzami, działaczami kultury, aktorami, scenografami, pracownikami teatru. Wójtowicz rozmawia z nimi nie tylko o ideach, ale po prosu pyta ich jaki był to teatr, jak wyglądała praca, jakie było ich życie w tym teatrze - i to znakomicie uzupełnia część zasadniczą. No bo kto wiedziałby bez tego, że Jahołkowski "jeździł w teren" z Opolską Estradą i śpiewał Titinę a Molik na tych chałturach recytował Zaczarowana dorożkę? Książka zarówno dla wyznawców Grotowskiego jak i tych, którzy interesują się życiem kulturalnym lat sześćdziesiątych.

Magdalena Raszewska

POLECONE EKSPRESEM

 • Wanda Świątkowska, Hamleci Jerzego Grotowskiego
 • Giuliano Campo, Zygmunt Molik, „Głos i Ciało"
 • Ludwik Flaszen, Grotowski & Company. Źródła i wariacje
 • Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Labo
 • Podróż. Rena Mirecka – aktorka Teatru Laboratorium
 • Rena Mirecka. Teatr człowieczy. Maciej Stawiński: 30 fotografii z lat 1980–201
 • Gabriele Vacis, Awareness. Dziesięć dni z Jerzym Grotowskim
 • „Faust" J.W. Goethego na scenach polskich. Grotowski – Szajna – Jarocki
 • Od „Orfeusza” do „Studium o Hamlecie”. Teatr 13 Rzędów w Opo
 • Dominika Laster: Grotowski's Bridge Made of Memory: Embodied Memory, Witnessing
 • Zygmunt Molik’s Voice and Body Work: The Legacy of Jerzy Grotowski
 • François Kahn, Le jardin. Récits et réflexions sur le travail para-théâtral
 • La sacra canoa. Rena Mirecka dal Teatro Laboratorio di Jerzy Grotowski al. Parat