Otwarty Uniwersytet Poszukiwań

Summer Seminars/seminaria letnie

16–20 WRZEŚNIA 2013

Już po raz trzeci Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu organizuje seminaria letnie Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań – cykl wykładów i warsztatów w języku angielskim adresowany do wszystkich zainteresowanych współczesnym teatrem i performansem, a w szczególności tą linią poszukiwań, którą podążał Jerzy Grotowski. W tym roku główny nurt seminariów poprowadzi prof. Paul Allain (University of Kent, Canterbury). Przygotowany przez niego cykl wykładów i warsztatów pod tytułem The Contemporary Performer: Practice meets Theory, East meets West (Współczesny performer. Praktyka spotyka teorię, Wschód spotyka Zachód) nawiązuje do jego wieloletnich poszukiwań prowadzonych m.in. we współpracy z Ośrodkiem Praktyk Teatralnych „Gardzienice” i z zespołem Tadashiego Suzukiego, a także w ramach British Grotowski Project. Uczestnicy tego kursu będą mogli wspólnie, teoretycznie i praktycznie eksplorować pole spotkań między oddzielonymi wcześniej dziedzinami i sposobami zdobywania wiedzy. Kursowi prowadzonemu przez prof. Paula Allaina towarzyszyć będzie cykl wykładów prof. Dariusza Kosińskiego (Uniwersytet Jagielloński; Instytut im. Jerzego Grotowskiego), zatytułowanych The Performers of Poland (Performerzy Polski). W ich trakcie zarysowana zostanie interpretacja polskiej kultury jako performansu, która następnie będzie rozwijana poprzez omówienie dokonań czterech wiodących postaci polskiej kultury: Adama Mickiewicza, Jana Pawła II, Witolda Gombrowicza i Jerzego Grotowskiego.

Językiem roboczym seminarium jest język angielski

Koszt
840 PLN/630 PLN (dla uczestników z Europy Środkowej i Wschodniej)
Cena nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia

Kontakt i zgłoszenia
Zajęcia przeznaczone są dla zamkniętej grupy uczestników (do 20 osób) wybranych na podstawie zgłoszeń. Zgłoszenia w języku angielskim zawierające podstawowe informacje o miejscu zamieszkania, wieku, miejscu studiów bądź pracy, zainteresowaniach badawczych, kandydatów prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres Sylwii Fiałkiewicz: fsylwia [at] grotowski-institute [dot] art [dot] pl do dnia 26 lipca 2013. Przed 31 lipca uczestnicy zostaną poinformowani o przyjęciu i poproszeni o dokonanie wpłaty za zajęcia przed 1 września 2013.

KOORDYNACJA PROGRAMU: Dariusz Kosiński, Sylwia Fiałkiewicz

ZałącznikWielkość
Plik summer-seminar-2013-2.pdf249.94 KB

POLECONE EKSPRESEM

 • Jerzy Grotowski, Teksty zebrane
 • Otwarty Uniwersytet Poszukiwań
 • Praktyki Teatralne Wsiewołoda Meyerholda
 • Theatre/Ecology/Cognition. Theorizing Perrformer-Object. Interaction in Grotowsk
 • The post-taumatic theatre of Grotowski and Kantor. History and Holocaust in „Akr
 • Grotowski, Woman and Contemporary Performance. Meetings with Remarkable Women
 • Zła pamięć. Przeciw-historia w polskim teatrze i dramacie
 • „Faust" J.W. Goethego na scenach polskich. Grotowski – Szajna – Jarocki
 • L’anthropologie théâtrale selon Jerzy Grotowski
 • Jerzy Grotowski. Miradas desde Latinoamérica
 • Grotowski. Konceptet, myten og skuespillerne
 • Aktor. Animator twórczych procesów
 • Pasja 20, 21. Powroty Chrystusa
 • „Książę Niezłomny”. Studium i rekonstrukcja spektaklu Jerzego Grotowskiego i Tea
 • Spalić dom. Rodowód reżysera
 • Teatr i teatrologia. Podstawowe pytania
 • W labiryncie. Theodoros Terzopoulos spotyka Heinera Müllera
 • Zygmunt Molik’s Voice and Body Work: The Legacy of Jerzy Grotowski
 • Ludwik Flaszen, Grotowski & Company