Zbigniew Osiński

Polskie kontakty teatralne z Orientem w XX wieku. Część pierwsza: Kronika

Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008

Pierwsza część opracowania poświęconego polskim kontaktom z teatrem azjatyckim. Niniejszy tom zawiera kronikę dokumentującą pobyty twórców i zespołów z Chin, Japonii, Indii czy Indonezji w Polsce. Autor na podstawie afiszów, recenzji, fotografii i zapisów filmowych stworzył szczegółową relację, dzięki której dosiadujemy się, jakie przedstawienia zostały pokazane w Polsce przez ostatnie sto lat, a także kto, co i gdzie na ten temat napisał. Uzupełnienie kroniki stanowią zebrane w odrębnym tomie studia obejmujące takie zagadnienia, jak: polska recepcja opery pekińskiej i japońskiego teatru nō, wizyty zespołów kabuki czy stosunek Jerzego Grotowskiego do kultur Orientu.

POLECONE EKSPRESEM

 • Wykłady o teatrze/Лекції про театр
 • Spalić dom. Rodowód reżysera
 • Ciało poetyckie. Nauczanie twórczości teatralnej
 • OUP-2012-plakat
 • „Książę Niezłomny”. Studium i rekonstrukcja spektaklu Jerzego Grotowskiego i Tea
 • Jerzy Grotowski e il suo laboratorio. Dagli spettacoli a L’arte come veicolo
 • Czym jest teatr?
 • Rena Mirecka. Teatr człowieczy. Maciej Stawiński: 30 fotografii z lat 1980–201
 • Dwa teatry – dwa światy. Opowieści
 • Polskie kontakty teatralne z Orientem w XX wieku. Część pierwsza: Kronika
 • Polskie kontakty teatralne z Orientem w XX wieku. Część druga: Studia
 • Ludwik Flaszen, Grotowski & Company
 • La sacra canoa. Rena Mirecka dal Teatro Laboratorio di Jerzy Grotowski al. Parat
 • Zygmunt Molik’s Voice and Body Work: The Legacy of Jerzy Grotowski
 • Jana Pilátová, Hnízdo Grotowského. Na prahu divadelni antropologie
 • Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty - tom 1
 • Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty - tom 2
 • Raptularz kijowski