Rena Mirecka. Teatr człowieczy. Maciej Stawiński: 30 fotografii z lat 1980–2010

Projekt graficzny Małgorzata Laszczak
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2011 

Maciej Stawiński jest artystą zajmującym się fotografią, autorem projektów artystycznych, I dydaktycznych, kuratorem wystaw fotograficznych. Zajmuje się też dydaktyką fotografii. Jego prace i dokumentacje można znaleźć w zbiorach publicznych na całym świecie.

We wstępie do niniejszej publikacji czytamy: „Cykl prac “Rena Mirecka – Teatr Człowieczy” prezentuje wybrane fragmenty dokumentu fotograficznego, w którym staram się badać proces twórczości i twórczej osobowości artystki poprzez spójny portret w działaniu od czasów teatralnych, poprzez okres parateatru, aż do najnowszych poszukiwań, wykraczających poza teatr”.

Projekt zrealizowano przy pomocy funduszu stypendialnego ze środków finansowych budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz Instytutu im. Jerzego Grotowskiego.

POLECONE EKSPRESEM

 • Performuj albo… Od dyscypliny do performansu
 • Ciało widowiskowe. Etnoscenologia sztuk widowiskowych
 • Aktor. Animator twórczych procesów
 • The post-taumatic theatre of Grotowski and Kantor. History and Holocaust in „Akr
 • „Didaskalia. Gazeta teatralna” nr 112 Grudzień 2012
 • „Zeszyty Naukowe PWST”
 • W pułapce przeciwieństw. Ideologie tożsamości
 • Teatr i teatrologia. Podstawowe pytania
 • W labiryncie. Theodoros Terzopoulos spotyka Heinera Müllera
 • Teatr bez teatru. Performanse w Anglii Wschodniej u schyłku średniowiecza
 • Raport dla El Greca
 • Czym jest teatr?
 • Spalić dom. Rodowód reżysera
 • Ciało poetyckie. Nauczanie twórczości teatralnej
 • „Książę Niezłomny”. Studium i rekonstrukcja spektaklu Jerzego Grotowskiego i Tea
 • Zygmunt Molik’s Voice and Body Work: The Legacy of Jerzy Grotowski
 • Ludwik Flaszen, Grotowski & Company
 • Rena Mirecka. Teatr człowieczy. Maciej Stawiński: 30 fotografii z lat 1980–201