Lluís Masgrau

Technika i kreatywność. Rozmowy z aktorami Odin Teatret

Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005

Książka dostępna jest w formacie PDF w Mediatece wortalu grotowski.net pod adresem:

http://www.grotowski.net/sites/default/files/content/mediateka/text/luis...

POLECONE EKSPRESEM

  • ODIN FESTIVAL
  • Spalić dom. Rodowód reżysera
  • Canoe z papieru. Traktat o Antropologii Teatru
  • Sekretna sztuka aktora. Słownik Antropologii Teatru
  • Technika i kreatywność. Rozmowy z aktorami Odin Teatret
  • Ziemia popiołu i diamentów. Moje terminowanie w Polsce oraz 26 listów Jerzego Gr
  • „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2005, nr 2
  • Teatr. Samotność, rzemiosło, bunt
  • Notes from an Odin Actress. Stones of Water
  • Odin Teatret 2000