Od lewej: Marek Cichosz, Bogumił Gauden, Khalid Tyabji, Dagrama Chojnacka

Martwe dusze
Drugie Studio Wrocławskie
Tekst wg Mikołaja Gogola
Adaptacja i reżyseria Mirosław Kocur
Premiera: Wrocław, 11 marca 1988

 

Od lewej: Marek Cichosz, Bogumił Gauden, Khalid Tyabji, Dagrama Chojnacka
Fot. Marek Grotowski
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: tobiasz@grotowski-institute.art.pl