Na zdjęciu: Julia Varley

Spotkanie z Eugeniem Barbą i aktorami Odin Teatret, połączone z pokazem fragmentów spektaklu Kaosmos
29 września 1993
Wrocław, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Sala Teatru Laboratorium

 

Na zdjęciu: Julia Varley
Fot. Jerzy Lajstowicz
Źródło: Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: tobiasz@grotowski-institute.art.pl