Odin Festival, zorganizowany z okazji pięćdziesięciolecia Odin Teatret; poranny

Odin Festival, zorganizowany z okazji pięćdziesięciolecia Odin Teatret; poranny bieg z Kaiem Bredholtem
5 września 2014
Wrocław, okolice Studia Na Grobli

 

Fot. Maciej Zakrzewski
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: tobiasz@grotowski-institute.art.pl