Na zdjęciu: Ludwik Flaszen

Konferencja Grotowski: Samotność teatru. Dokumenty, konteksty, interpretacje, w ramach Roku Grotowskiego 2009 (25–27 marca 2009)
25 marca 2009 
Kraków, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego 

 

Na zdjęciu: Ludwik Flaszen
Fot. Maciej Zakrzewski
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: tobiasz@grotowski-institute.art.pl