Od lewej, w głębi: Eugenio Barba, Jerzy Grotowski

Spotkanie z Eugeniem Barbą, prowadzenie Jerzy Grotowski
25 czerwca 1975
Wrocław, Wrocławski Teatr Współczesny


Od lewej, w głębi: Eugenio Barba, Jerzy Grotowski
Fot. Teatr Laboratorium
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego


W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: tobiasz@grotowski-institute.art.pl