Katarzyna Niedurny

teatrolożka, dziennikarka, absolwentka wiedzy o teatrze oraz zarządzania mediami na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stale współpracuje z redakcjami „Didaskaliów” i dwutygodnika.com. Zajmuje się koordynacją projektów edukacyjnych i artystycznych oraz prowadzeniem warsztatów. Współpracowała m.in. z Ośrodkiem Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Teatrem Zagłębia w Sosnowcu, Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, Teatrem Figur Kraków. Członkini Komisji Artystycznej 23. Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Interesuje się politycznością teatru oraz fotografią teatralną.