Rena Mirecka

2017-03-15
2017-09-05

Zestawiła Monika Blige

Poszczególne bibliografie zostały ułożone w porządku alfabetycznym. Podzielono je na publikacje w języku polskim i językach obcych oraz filmografię.

Wypowiedzi Reny Mireckiej

 1. „Chodzi o coś o wiele ważniejszego”, z Reną Mirecką rozmawia Tadeusz Kornaś, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2001 nr 43–44 (czerwiec–sierpień), s. 55–59. Przedruki: [w:] Podróż. Rena Mirecka – aktorka Teatru Laboratorium, pod redakcją Zbigniewa Jędrychowskiego, Zbigniewa Osińskiego, Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005, s. 77–85; [w:] Tadeusz Kornaś: Aniołom i światu widowisko. Szkice i rozmowy o teatrze, Wydawnictwo Homini, Kraków 2009, s. 115–125.
 2. List, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1999 nr 29 (luty), s. 13.
 3. List, „Performer” 2011 nr 2.
 4. List do Ciebie, [w:] Podróż. Rena Mirecka – aktorka Teatru Laboratorium, pod redakcją Zbigniewa Jędrychowskiego, Zbigniewa Osińskiego, Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005, s. 145–146.
 5. List do Haliny Gallowej, 2003, [w:] Podróż. Rena Mirecka – aktorka Teatru Laboratorium, pod redakcją Zbigniewa Jędrychowskiego, Zbigniewa Osińskiego, Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005, s. 34.
 6. List do Zbigniewa Osińskiego, 2003, [w:] Podróż. Rena Mirecka – aktorka Teatru Laboratorium, pod redakcją Zbigniewa Jędrychowskiego, Zbigniewa Osińskiego, Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005, s. 34. 
 7. Moja praca, moje życie, z Reną Mirecką rozmawia Teresa Błajet-Wilniewczyc, „Notatnik Teatralny” 1995 nr 10 (wiosna–lato), s. 147–156.
 8. Przebudzenie, [w:] Podróż. Rena Mirecka – aktorka Teatru Laboratorium, pod redakcją Zbigniewa Jędrychowskiego, Zbigniewa Osińskiego, Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005, s. 140–144.
 9. Przejazdem w Krakowie: mówi Siakuntala, z Reną Mirecką rozmawia A.M., „Dziennik Polski” (Kraków) 1962 nr 77 (5625), z 31 marca, s. 6.
 10. Z notatników, 1959–1964, wybrał i opracował Zbigniew Osiński, [w:] Podróż. Rena Mirecka – aktorka Teatru Laboratorium, pod redakcją Zbigniewa Jędrychowskiego, Zbigniewa Osińskiego, Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005, s. 39–60.
 11. Wierzę w teatr, z Reną Mirecką rozmawiała Halina Garlińska, „Gazeta Robotnicza. Magazyn Tygodniowy” (Wrocław) 1965 nr 252.

Artykuły i książki o Renie Mireckiej w języku polskim

 1. Brunelli Pier Pietro: Początek drogi. Moje pierwsze doświadczenia z Reną Mirecką, przełożyła Anna Górka, [w:] Podróż. Rena Mirecka – aktorka Teatru Laboratorium, pod redakcją Zbigniewa Jędrychowskiego, Zbigniewa Osińskiego, Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005, s. 86–139.
 2. Cymerman Jarosław: Z Mekki do Medyny. Rena Mirecka i Zbigniew Cynkutis w Teatrze im. Juliusza Osterwy, „Performer” 2016 nr 11–12.
 3. Flaszen Ludwik: Laurka dla Reny, [w:] Podróż. Rena Mirecka – aktorka Teatru Laboratorium, pod redakcją Zbigniewa Jędrychowskiego, Zbigniewa Osińskiego, Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005, s. 23–25; [w:] tegoż: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 151–153.
 4. Kosiński Dariusz: Feniks, [w:] Rena Mirecka. Teatr człowieczy. Maciej Stawiński: 30 fotografii z lat 1980–2010, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2011, s. 8–10.
 5. Kalendarium, opracował Bruno Chojak, [w:] Podróż. Rena Mirecka – aktorka Teatru Laboratorium, pod redakcją Zbigniewa Jędrychowskiego, Zbigniewa Osińskiego, Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005, s. 148–162.
 6. Janik Karina: Parateatr Reny Mireckiej – próba charakterystyki, „Performer” 2016 nr 11–12.
 7. Osiński Zbigniew: Listy Jerzego Grotowskiego i Reny Mireckiej do Haliny Gallowej, 1957–1970, [w:] Podróż. Rena Mirecka – aktorka Teatru Laboratorium, pod redakcją Zbigniewa Jędrychowskiego, Zbigniewa Osińskiego, Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005, s. 26–33.
 8. Osiński Zbigniew: Notatki Reny Mireckiej, [w:] Podróż. Rena Mirecka – aktorka Teatru Laboratorium, pod redakcją Zbigniewa Jędrychowskiego, Zbigniewa Osińskiego, Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005, s. 35–38.
 9. Podróż. Rena Mirecka – aktorka Teatru Laboratorium, pod redakcją Zbigniewa Jędrychowskiego, Zbigniewa Osińskiego, Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005.
 10. Rena Mirecka. Teatr człowieczy. Maciej Stawiński: 30 fotografii z lat 1980–2010, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2011. [katalog towarzyszący wystawie]
 11. Śnieciński Marek: Maciej Stawiński o „Teatrze człowieczym” Reny Mireckiej, [w:] Rena Mirecka. Teatr człowieczy. Maciej Stawiński: 30 fotografii z lat 1980–2010, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2011, s. 4–6.

Filmografia: Parateatr

 1. Awakening, zdjęcia Maciej Stawiński, produkcja Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2016.
 2. Baptism, zdjęcia Maciej Stawiński, produkcja Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2016.
 3. I Want To Meet You, zdjęcia Maciej Stawiński, produkcja Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2013.
 4. On the Way, zdjęcia Maciej Stawiński, produkcja Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2016.
 5. The Dream, zdjęcia Maciej Stawiński, produkcja Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2009. 
 6. The Love That Moves the Sun, zdjęcia Maciej Stawiński, produkcja Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014.

Strona internetowa

renamirecka.grotcenter.art.pl

Artykuły i książki o Renie Mireckiej w językach obcych

 1. La sacra canoa. Rena Mirecka dal Teatro Laboratorium di Jerzy Grotowski al parateatro, a cura di Zbigniew Jędrychowski, Zbigniew Osiński, Grzegorz Ziółkowski, edizione italiana a cura di Pier Pietro Brunelli e Luisa Tinti, Bulzoni Editore, Roma 2010.