Kalendarium życia i działalności twórczej Jerzego Grotowskiego

1946

15 maja 1946

Miejsce: Rzeszów

Debiut poetycki Grotowskiego: wiersz Koncert opublikowany w dodatku do „Dziennika Rzeszowskiego” zatytułowanym „Młode Pióra” (nr 111).

Lato 1946

Podjęta przez Emilię Grotowską nieudana próba przedostania się do męża na Zachód.