2017-02-28

Co to jest Performer

Performer – początek.

Internetowe pismo „Performer” to naukowy periodyk Instytutu im. Jerzego Grotowskiego. Jego najbardziej podstawowym celem jest prezentacja efektów prac prowadzonych, inicjowanych i wspieranych przez Instytut, a także przez współpracujące z nim ośrodki i badaczy. Ten cel podstawowy nie jest zarazem celem głównym. Nie chcemy by pismo było tylko witryną prezentującą, co robimy. Zależy nam raczej na tym, by przyczyniało się do ożywiania i pogłębiania praktyk myślenia inspirowanego przez tę niezwykle rozległą i mieniącą się wieloma odcieniami konstelację, której na imię Grotowski. Chcielibyśmy też, by był to zawieszony w światowej sieci komunikacyjnej punkt skupienia i odniesienia, do którego mogą odwołać się wszyscy powiązani z tą konstelacją lub chcący nawiązać z nią kontakt. Dążąc do tego, by było to miejsce przygotowane i w pełni akceptowane przez wszystkich znanych „swoich”, marzymy jednocześnie, by błyszczało ono na tyle silnie, by przyciągnąć „nieznanych swoich” i by pomogło im odnaleźć własne drogi do płomienia, który także i my chcemy podtrzymywać, odpowiadając w ten sposób na wezwanie Jairo Cuesty i Jima Slowiaka ze wstępu do ich książki o Grotowskim: Keep the fire burning!

Tematyka podejmowana na łamach pisma obejmuje wszystkie zagadnienia stanowiące przedmiot zainteresowania Instytutu im. Jerzego Grotowskiego, a więc przede wszystkim dokonań, biografii, kontekstów i tradycji jego patrona oraz osób z nim współpracujących i związanych, a także całego rozległego pola działań artystycznych i badawczych rozciągającego się pomiędzy teatrem i innymi odmianami przedstawień kulturowych oraz performatywnymi aspektami życia zbiorowego i indywidualnego. Ze względu na te dwa główne (co nie znaczy: jedyne) pola zdecydowaliśmy się na nazwanie pisma słowem, które obecne jest w samym centrum słownika i namysłu różnych wariantów performatyki i antropologii przedstawień, a które jednocześnie było terminem swoiście reinterpretowanym w ostatnich latach pracy przez Jerzego Grotowskiego i które stanowi tytuł jednego z najważniejszych jego tekstów. Zdajemy sobie sprawę, że sięgając po nie zaciągamy pewne zobowiązanie i stawiamy sobie i wszystkim naszym Autorkom i Autorom określone wymagania. Mamy nadzieję, że kolejne numery pisma dowiodą, że im sprostamy i że sieciowy „Performer” nie okaże się uzurpatorem.

Choć pismo istnieć będzie tylko w wersji internetowej, to jego kształt będzie w ogólnych zarysach nawiązywał do układu tradycyjnych pism papierowych. Strona tytułowa, spis treścią, a przede wszystkim dość klasyczny układ numerowanych stron – wszystko to ma służyć nadaniu całości pewnego porządku, odwołującego się do wartości reprezentowanych przez akademię i bibliotekę. Porządek ów wzmacnia też stały układ działów, na które składają się kolejno:

  1. Opowieści źródeł – dział gromadzący teksty, zapisy wystąpień, wywiady i rozmowy o charakterze materiałów źródłowych; zarówno historyczne, jak i powstałe współcześnie; tu także publikowane będą opracowania historiograficzne prezentujące i porządkujące faktografię.
  2. Przewalczyć myślą – centralny dział zbierający analizy, interpretacje, eseje i szkice, w miarę możliwości powiązane tematycznie i wyznaczające główny wątek każdego numeru.
  3. Reakcje – dział recenzji i polemik.
  4. Polecone ekspresem – krótkie informacje o polecanych przez nas książkach, wydarzeniach etc.
  5. Kronika – kronika działalności Instytutu w okresie ubiegłym od ukazania się poprzedniego numeru.

Zachowując stosunkowo konserwatywny układ i porządek „Performer” chce zarazem w jak największym stopniu wykorzystać możliwości stwarzane przez technologię elektroniczną, publikując nie tylko materiał ikonograficzny, ale także nagrania dźwiękowe i filmowe. Do pewnego stopnia będą one oczywiście stanowiły ilustrację tekstów, ale chcielibyśmy także dobierać je i komponować w taki sposób, by tworzyły względnie autonomiczną narrację, a nawet zastępowały tekst tam, gdzie stanowią bardziej skuteczne medium przekazywania wiedzy. Dzięki technologii mamy też możliwość publikowania jako odrębnych całości nie tylko tekstów, ale także nagrań audio i wideo, z czego korzystamy już w pierwszym numerze.

Zależy nam na tym, by „Perfomer” stał się płaszczyzną wymiany wiedzy i idei przekraczającą różnorodne granice (kultur, krajów, języków, środowisk, pokoleń itd., itp.) dzielące według zmiennych linii konstelację „Grotowski”. Jesteśmy otwarci na różne głosy, w tym takie, które dotychczas pozostawały niesłyszalne. Zapraszamy wszystkich, którzy zechcą się podzielić swoimi refleksjami i badaniami do kontaktu z redakcją. Będziemy też wdzięczni za wszelkie opinie i głosy (także krytyczne), które prosimy kierować na adres: redakcja [at] performer [dot] art [dot] pl.