Piotr Morawski

pracuje w redakcji „Dialogu” i w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się kulturową historią teatru i teatrem współczesnym. Wydał m.in. Ustanawianie świętości (2015) i Oświecenie. Przedstawienia (2017).