Bartosz Jastrzębski, Jędrzej Morawiecki, Maciej Skawiński

Jutro spadną gromy

Fundacja Sąsiedzi, Białystok 2015

Czy świat składa się wyłącznie z tkanki racjonalnej? A może jego nieodłączną częścią są jednak duchy, mistycyzm, do którego dostęp mają tylko nieliczni – czarownicy czy szeptuchy? Jutro spadną gromy to opowieść, w której Bartosz Jastrzębski i Jędrzej Morawiecki mierzą się z mitem cudowności Podlasia. Czy jest ono faktycznie bramą, dziurką od klucza, przez którą widać Wschód, z jego tajemniczą duszą?

Jastrzębski z Morawieckim nie zanurzają się w podlaski mit. Stoją z boku i mit ten dekonstruują. Nie dla samego burzenia jednak, a po to, by dokopywać się do korzeni, istoty „podlaskiej duszy” w całej jej złożoności, w całym sztafażu Pogranicza. Nawiązując do literackiej tradycji rosyjskiego skazu, autorzy snują opowieść o małej ojczyźnie. A w niej właśnie – jak w kropli wody morze – widać wszystkich tych, którym przyszło żyć na krańcach świata. Bo zarówno dla ludzi podążających ze Wschodu, jak i z Zachodu, Podlasie jest końcem, a może… początkiem?

Fotografie Macieja Skawińskiego, które ilustrują ten podlaski skaz, są czymś więcej niż dopowiedzeniem historii. Są jedną z linii narracyjnych, opowieścią w opowieści, którą można czytać na różne sposoby.

POLECONE EKSPRESEM

  • Zbigniew Szmyt,  Azja u bram. Studium nad migracjami Buriatów w Rosji
  • Dybuk. Na pograniczu dwóch światów
  • Tadeusz Kornaś, Apologie. Szkice o teatrze i religii
  • Włodzimierz Szturc, Genetyka widowiska. Człowiek, maska, rytuał, widowisko
  • Bartosz Jastrzębski, Jędrzej Morawiecki, Maciej Skawiński, Jutro spadną gromy
  • Bartosz Jastrzębski, Jędrzej Morawiecki, Cztery zachodnie staruchy. Reportaż o d
  • Albert Jawłowski, Milczący lama. Buriacja na pograniczu światów
  • Maciej Jaworski, Nowoczesny Orfeusz
  • Margaret Stutley Shamanism: An Introduction
  • Andrei A. Znamenski  The Beauty of the Primitive: Shamanism and Western Imaginat
  • Mihály Hoppál, Szamani euroazjatyccy
  • Mirosław Kocur Źródła teatru
  • Jerri Daboo, Ritual, Rapture and Remorse: A Study of Tarantism and „Pizzica” in
  • Ernesto de Martino, Ziemia zgryzoty
  • Maria Czaplicka Mój rok na Syberii
  • Nowicka Korzenie ałtargany sięgają głęboko
  • Castaneda Opowieści mocy
  • Jean Clottes, David Lewis-Williams Prehistoryczny szaman
  • Andrzej Szyjewski Szamanizm
  • Tomasz Sikora Użycie substancji halucynogennych a religia