Andrzej Szyjewski

Szamanizm

Wydawnictwo WAM, Kraków 2005

Niewiele jest zjawisk religijnych, które cieszyłyby się większą popularnością od szamanizmu, zwłaszcza odkąd pojęcie to rozpropagowały publikacje na temat nowej duchowości. Niniejsza pozycja w niezwykle barwny i sugestywny sposób przedstawia na szerokim tle początki szamanizmu, jego miejsce w życiu religijnym, jak również obrzędy z nim związane. Autor kreśli ponadto obraz kosmologii szamańskiej i omawia renesans tego zjawiska, który nastąpił w latach sześcdziesiątych XX w., kiedy to szamanizm przestał być antropologiczną ciekawostką, a stał się swoistym wzorem przeżyć duchowych.

POLECONE EKSPRESEM

  • Zbigniew Szmyt,  Azja u bram. Studium nad migracjami Buriatów w Rosji
  • Dybuk. Na pograniczu dwóch światów
  • Tadeusz Kornaś, Apologie. Szkice o teatrze i religii
  • Włodzimierz Szturc, Genetyka widowiska. Człowiek, maska, rytuał, widowisko
  • Bartosz Jastrzębski, Jędrzej Morawiecki, Maciej Skawiński, Jutro spadną gromy
  • Bartosz Jastrzębski, Jędrzej Morawiecki, Cztery zachodnie staruchy. Reportaż o d
  • Albert Jawłowski, Milczący lama. Buriacja na pograniczu światów
  • Maciej Jaworski, Nowoczesny Orfeusz
  • Margaret Stutley Shamanism: An Introduction
  • Andrei A. Znamenski  The Beauty of the Primitive: Shamanism and Western Imaginat
  • Mihály Hoppál, Szamani euroazjatyccy
  • Mirosław Kocur Źródła teatru
  • Jerri Daboo, Ritual, Rapture and Remorse: A Study of Tarantism and „Pizzica” in
  • Ernesto de Martino, Ziemia zgryzoty
  • Maria Czaplicka Mój rok na Syberii
  • Nowicka Korzenie ałtargany sięgają głęboko
  • Castaneda Opowieści mocy
  • Jean Clottes, David Lewis-Williams Prehistoryczny szaman
  • Andrzej Szyjewski Szamanizm
  • Tomasz Sikora Użycie substancji halucynogennych a religia