2015-06-19
2015-06-18

Spotkanie z Peterem Brookiem w Ośrodku Grotowskiego 11 grudnia 1991

Spotkanie było poprzedzone projekcją filmu Meetings with Remarkable Men (Spotkania z wybitnymi ludźmi). Punktem wyjścia do rozmowy prowadzonej przez Zbigniewa Osińskiego była promocja książki Piotra Demianowicza Uspienskiego Fragmenty nieznanego nauczania. W poszukiwaniu cudownego (przekład: Magdalena Złotowska, Wydawnictwo „Pusty Obłok”, Warszawa 1991) z udziałem Magdaleny Złotowskiej i Bolesława Roka (Wydawnictwo „Pusty Obłok”)

Spotkanie w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski

Zapis własny Ośrodka Grotowskiego.