Grzegorz Ziółkowski

Guślarz i eremita. Jerzy Grotowski: od wykładów rzymskich (1982) do paryskich (1997–1998)

Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007

Postrzegam twórczość Jerzego Grotowskiego w jej kolejnych odsłonach – Teatr Źródeł, Dramat Obiektywny i sztuka jako wehikuł – jako przemianę w działanie nostalgii za świetlistą nieskazitelnością, do której po urodzeniu (czytaj: wcieleniu) nie mamy już dostępu, gdyż oddziela nas od niej zasłona iluzji i zapomnienia. Przedarcie się przez nią równoznaczne byłoby z wymknięciem się z pętli czasu. Sądzę, że u Grotowskiego ta gnostycka w duchu soteriologia stopiła się w jedną całość z soteriologią hinduskiej jogi, stanowiącej nie tylko system przekonań, ale nade wszystko precyzyjne narzędzie umożliwiające realizację idei zawieszenia rozciągłości czasowej. Praktyki Grotowskiego jawić się mogą zatem jako swoiste nawiązanie do jogi, pojmowanej jako jarzmo dla procesów świadomościowych, a także – łącznik z rzeczywistością transcendentną. Gdyż jak jogę napędza je dążenie do wyzwolenia z więzienia historii i osobistych idiosynkrazji w oparciu o wyrafinowane techniki obejmujące istotę ludzką w jej całkowitości. (fragment książki)

POLECONE EKSPRESEM

 • Dariusz Kosiński, Grotowski. Profanacje
 • Peter Brook, Z Grotowskim. Teatr jest tylko formą
 • Ludwik Flaszen, Grotowski & Company. Źródła i wariacje
 • Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską
 • Peter Brook. Ku teatrowi pierwszemu
 • Zbigniew Osiński, Jerzy Grotowski’s Journeys to the East
 • Jerzy Grotowski, Teksty zebrane
 • Franco Ruffini, Theatre and Boxing: The Actor Who Flies
 • Grotowski – narracje
 • Spalić dom. Rodowód reżysera
 • „Książę Niezłomny”. Studium i rekonstrukcja spektaklu Jerzego Grotowskiego i Tea
 • Ludwik Flaszen, Grotowski & Company
 • Słowacki/Grotowski. Rekontekstualizacje
 • Książę Niezłomny
 • Dariusz Kosiński, Grotowski. Przewodnik
 • Renata M. Molinari, Dziennik Teatru Źródeł. Polska 1980
 • Katarzyna Osińska, Jewgienij Wachtangow – co zostaje po artyście teatru?
 • Jerzy Grotowski, Ku teatrowi ubogiemu
 • Grzegorz Ziółkowski, Guślarz i eremita. Jerzy Grotowski: od wykładów rzymskich (
 • Richard Schechner, Performatyka. Wstęp
 • Eugenio Barba, Nicola Savarese, Sekretna sztuka aktora. Słownik antropologii tea