Richard Schechner

Performatyka. Wstęp

Przekład: Tomasz Kubikowski. Redakcja przekładu: Marcin Rochowski
Ścieżka teatru i kultury – seria pod redakcją Moniki Blige i Grzegorza Ziółkowskiego
Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2006

Performance (…) przybierają wiele postaci i rodzajów. Trzeba je rozważać jako szerokie spektrum lub kontinuum ludzkich działań, sięgające rytuałów, zabaw, sportów, popularnych rozrywek, sztuk wykonawczych (teatr, taniec, muzyka) i występów życia codziennego, poprzez role społeczne, zawodowe, płciowe, rasowe i klasowe, aż do uzdrawiania (od szamanizmu do chirurgii), mediów i Internetu. (…) nie istnieje możliwa do wyznaczenia – historycznie lub kulturowo – granica tego, co jest performansem.

Performatyka nie ma końca, zarówno jeśli chodzi o wymiar teoretyczny, jak i roboczy. (…) przedmiot badań performatyki stanowią zachowania. (…) Po pierwsze: w swoich badaniach [performatycy] szczególnie koncentrują się na (…) tym mianowicie, co robią ludzie, kiedy właśnie to robią. (…) Po drugie: ogromną część performatycznego projektu stanowi praktyka artystyczna. Liczni performatycy są zarazem czynnymi artystami (…) Między studiowaniem a uprawianiem performansu zachodzi ścisły związek. Po trzecie: nader cenioną metodą są tu badania w terenie, w postaci obserwacji uczestniczącej; (…) Po czwarte: idzie za tym fakt, że performatyka aktywnie włącza się w praktyki i strategie społeczne(…) (z rozdziału Co to jest performatyka? Richard Schechner)

POLECONE EKSPRESEM

 • Dariusz Kosiński, Grotowski. Profanacje
 • Peter Brook, Z Grotowskim. Teatr jest tylko formą
 • Ludwik Flaszen, Grotowski & Company. Źródła i wariacje
 • Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską
 • Peter Brook. Ku teatrowi pierwszemu
 • Zbigniew Osiński, Jerzy Grotowski’s Journeys to the East
 • Jerzy Grotowski, Teksty zebrane
 • Franco Ruffini, Theatre and Boxing: The Actor Who Flies
 • Grotowski – narracje
 • Spalić dom. Rodowód reżysera
 • „Książę Niezłomny”. Studium i rekonstrukcja spektaklu Jerzego Grotowskiego i Tea
 • Ludwik Flaszen, Grotowski & Company
 • Słowacki/Grotowski. Rekontekstualizacje
 • Książę Niezłomny
 • Dariusz Kosiński, Grotowski. Przewodnik
 • Renata M. Molinari, Dziennik Teatru Źródeł. Polska 1980
 • Katarzyna Osińska, Jewgienij Wachtangow – co zostaje po artyście teatru?
 • Jerzy Grotowski, Ku teatrowi ubogiemu
 • Grzegorz Ziółkowski, Guślarz i eremita. Jerzy Grotowski: od wykładów rzymskich (
 • Richard Schechner, Performatyka. Wstęp
 • Eugenio Barba, Nicola Savarese, Sekretna sztuka aktora. Słownik antropologii tea