Gabriele Vacis

Awareness. Dziesięć dni z Jerzym Grotowskim

Przekład Katarzyna Woźniak, redakcja Renata Zając
Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2016

Książka Gabriela Vacisa Awareness. Dziesięć dni z Jerzym Grotowskim to jedno z najciekawszych źródeł dotyczących ostatniego okresu twórczości wielkiego polskiego artysty. Źródło tym cenniejsze, że jego autorem jest wybitny artysta włoski, tworzący teatr pozornie daleki od tego, nad czym pracował Grotowski, ale zarazem potrafiący zrozumieć i na własny sposób skomentować jego idee i propozycje praktyczne. Dzięki temu, Awareness to nie tylko źródło ważnych, a wciąż mało znanych wiadomości o pracy Grotowskiego w latach 80. i 90., ale także książka, ukazująca wpływ polskiego artysty na teatr włoski i jego oddziaływanie poza granicami Polski.

POLECONE EKSPRESEM

 • Wanda Świątkowska, Hamleci Jerzego Grotowskiego
 • Giuliano Campo, Zygmunt Molik, „Głos i Ciało"
 • Ludwik Flaszen, Grotowski & Company. Źródła i wariacje
 • Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Labo
 • Podróż. Rena Mirecka – aktorka Teatru Laboratorium
 • Rena Mirecka. Teatr człowieczy. Maciej Stawiński: 30 fotografii z lat 1980–201
 • Gabriele Vacis, Awareness. Dziesięć dni z Jerzym Grotowskim
 • „Faust" J.W. Goethego na scenach polskich. Grotowski – Szajna – Jarocki
 • Od „Orfeusza” do „Studium o Hamlecie”. Teatr 13 Rzędów w Opo
 • Dominika Laster: Grotowski's Bridge Made of Memory: Embodied Memory, Witnessing
 • Zygmunt Molik’s Voice and Body Work: The Legacy of Jerzy Grotowski
 • François Kahn, Le jardin. Récits et réflexions sur le travail para-théâtral
 • La sacra canoa. Rena Mirecka dal Teatro Laboratorio di Jerzy Grotowski al. Parat