Wanda Świątkowska

Hamleci Jerzego Grotowskiego

Redakcja Monika Blige
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2016

Niniejsze opracowanie jest w całości poświęcone ostatniej opolskiej premierze Teatru, Studium o Hamlecie na tekstach Williama Szekspira i Stanisława Wyspiańskiego, które zostało pokazane po raz pierwszy 17 marca 1964 roku, po raz ostatni zaś 30 maja tegoż roku. Badaczy Teatru Laboratorium zawsze intrygował fakt, że spektakl był grany tak krótko, miał tak niewiele powtórzeń (zaledwie dwadzieścia) i widziało go około sześciuset trzydziestu widzów. Jest to jeden ze słabiej udokumentowanych i opisanych spektakli w historii zespołu. Zachowało się po nim ledwie kilka zdjęć, krótki amatorski film z próby, dwa scenariusze (z których jeden został odkryty niedawno), niewiele recenzji czy analiz. Autorka stawia pytanie, co mogło być przyczyną tak nikłej eksploatacji przedstawienia i próbuje na podstawie zachowanej dokumentacji przybliżyć jego koncepcję, możliwy kształt, jak również omówić kłopoty z jego recepcją.

Publikacja, finansowana przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, powstała w ramach projektu badawczego „Jerzy Grotowski – przedstawienia 1957–1964” nr N N105 417340, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, a realizowanego w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. 

ksiegarnia.grotowski-institute

POLECONE EKSPRESEM

 • Wanda Świątkowska, Hamleci Jerzego Grotowskiego
 • Giuliano Campo, Zygmunt Molik, „Głos i Ciało"
 • Ludwik Flaszen, Grotowski & Company. Źródła i wariacje
 • Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Labo
 • Podróż. Rena Mirecka – aktorka Teatru Laboratorium
 • Rena Mirecka. Teatr człowieczy. Maciej Stawiński: 30 fotografii z lat 1980–201
 • Gabriele Vacis, Awareness. Dziesięć dni z Jerzym Grotowskim
 • „Faust" J.W. Goethego na scenach polskich. Grotowski – Szajna – Jarocki
 • Od „Orfeusza” do „Studium o Hamlecie”. Teatr 13 Rzędów w Opo
 • Dominika Laster: Grotowski's Bridge Made of Memory: Embodied Memory, Witnessing
 • Zygmunt Molik’s Voice and Body Work: The Legacy of Jerzy Grotowski
 • François Kahn, Le jardin. Récits et réflexions sur le travail para-théâtral
 • La sacra canoa. Rena Mirecka dal Teatro Laboratorio di Jerzy Grotowski al. Parat