La sacra canoa. Rena Mirecka dal Teatro Laboratorio di Jerzy Grotowski al parateatro

A cura di Zbigniew Jędrychowski, Zbigniew Osiński, Grzegorz Ziółkowski, edizione italiana a cura di Pier Pietro Brunelli e Luisa Tinti, traduzione dal polacco di Marina Fabbri
Bulzoni Editore, Roma 2010

Il libro ripercore le varie tappe di questa straordinaria avventura teatrale, dai primi esperimenti iniziati nel 1959 a Opole nel Teatro delle 13 File, attraverso i grandi ruoli femminili nei maggiori spettacoli del Teatro Laboratorio di Wrocław degli anni Sessanta (Akropolis, Il Principe Constante, Apocalypsis cum figuris), fino alle sperimentazioni parateatrali che, iniziate negli anni Settanta con Grotowski e arricchite da molteplici soggiorni in India, vedono ancor oggi  Rena Mirecka quale intrepida leader di numerosi gruppi di partecipanti in ogni parte del mondo.

Publikacja powstała we współpracy z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego.

POLECONE EKSPRESEM

 • Wanda Świątkowska, Hamleci Jerzego Grotowskiego
 • Giuliano Campo, Zygmunt Molik, „Głos i Ciało"
 • Ludwik Flaszen, Grotowski & Company. Źródła i wariacje
 • Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Labo
 • Podróż. Rena Mirecka – aktorka Teatru Laboratorium
 • Rena Mirecka. Teatr człowieczy. Maciej Stawiński: 30 fotografii z lat 1980–201
 • Gabriele Vacis, Awareness. Dziesięć dni z Jerzym Grotowskim
 • „Faust" J.W. Goethego na scenach polskich. Grotowski – Szajna – Jarocki
 • Od „Orfeusza” do „Studium o Hamlecie”. Teatr 13 Rzędów w Opo
 • Dominika Laster: Grotowski's Bridge Made of Memory: Embodied Memory, Witnessing
 • Zygmunt Molik’s Voice and Body Work: The Legacy of Jerzy Grotowski
 • François Kahn, Le jardin. Récits et réflexions sur le travail para-théâtral
 • La sacra canoa. Rena Mirecka dal Teatro Laboratorio di Jerzy Grotowski al. Parat